Cam Kết Và Hành Động

Cam kết hành động

Ðối với khách hàng:
Công ty cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn với chi phí cạnh tranh cùng dịch vụ hậu mãi hoàn hảo
Ðối với nhân viên:
Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo động lực để CBCNV phát triển bản thân, cải thiện thu nhập và có cơ hội thăng tiến công bằng, minh bạch.
Ðối với đối tác:
Ðề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển bằng việc xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, bền vững, bình đẳng và tốt đẹp
Ðối với cổ đông:
Tài chính minh bạch, rõ ràng; duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đảm bảo lợi ích lâu dài của nhà đầu tư.
Ðối với cộng đồng:
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì một xã hội phồn vinh.